Shorten optimal links for SEO

Appreciated by journalists, bloggers, programmers, ... in SEO, and security

Tích hợp

Kết nối với các ứng dụng sau và những ứng dụng khác để mở rộng ứng dụng của bạn.

 • Slack

  Slack
 • Zapier

  Zapier
 • Trình quản lý thẻ của Google

  Trình quản lý thẻ của Google
 • Pixel trên Facebook

  Pixel trên Facebook

Một liên kết ngắn, khả năng vô hạn.

Một liên kết ngắn là một công cụ tiếp thị mạnh mẽ khi bạn sử dụng nó một cách cẩn thận. Nó không chỉ là một liên kết mà còn là một phương tiện giữa khách hàng của bạn và điểm đến của họ. Một liên kết ngắn cho phép bạn thu thập rất nhiều dữ liệu về khách hàng và hành vi của họ.

Bảo vệ mật khẩu

Set a password to protect your links from unauthorized access.

Geotarget

Geotarget your links to redirect visitors to specialized pages and increase your conversion.

Nhóm

Bundle your links for easy access and share them with the public on your public profile.

Complete Analytics

Complete Analytics Track each and every user who clicks a link.

Our system allows you to track everything. Whether it is the amount of clicks, the country or the referrer, the data is there.

Trang tổng quan mạnh mẽ One dashboard to manage everything.

Our dashboard lets you control everything. Manage your URLs, create bundles, manage your splash pages and your settings, all from the same dashboard.

Trang tổng quan mạnh mẽ
Tạo hồ sơ công khai của bạn

Một liên kết đến tất cả các liên kết của bạn Tạo hồ sơ công khai của bạn

Tạo hồ sơ của bạn bằng trình tạo hồ sơ đơn giản của chúng tôi và thêm tất cả các liên kết của bạn. Chia sẻ một liên kết duy nhất trên các mạng xã hội như instagram, twitter và TikTok và theo dõi số lần nhấp vào liên kết của bạn.

URLs Created

1783

Clicks Served

10947

Users Registered

6

The Ultimate URL Shortener that's simple,
powerful, and easy.

Unleash the Power of the Link